1. túra: Panská Javorina

Cieľ: Panská Javorina (942 m)
Východiskový bod:  Podhradie
Počet účastníkov:     2 
Trasa:    - dĺžka (cca): 20 km
               - výstup: Modrá značka, červená, odbočka k rozhľadni.
                - zostup: po žltej
Počasie: Pod mrakom, veľmi veterno.
Popis : Stretnutie  so skupinou turistov z Pyramídy
            Prvá túra po založení KST RADOŠINKA.