Stránka KST Radošinka dostala nový vzhľad a nachádza sa na novej adrese: www.kstradosinka.webnode.sk. Stránka, na ktorej sa aktuálne nachádzate slúži len ako archív článkov do doby, kým dôjde k ich migrácii na novú stránku.